آنها از زمان محدود خود می خوانند – Net Gaste
روی عکس آلبوم خبر کلیک کنید

اقدامات اپیدمی ویروس کرونا ، که به عنوان یک بیماری همه گیر ملی در جهان اعلام شده است ، همچنان در کشور ما انجام می شود. در این زمینه ، دانش آموزان دبستان Serdivan Mehmet Demir به دلیل شیوع همه گیری کتاب خواندن در خانه های خود ، وقت محدود خود را می گذرانند. او با دانش آموزان کتاب می خواند ، و از فعالیت های خواندن با شعار “ما کتاب می خوانیم ، بزرگان خود را خوشحال می کنیم” پشتیبانی می کند.