او قلب سرود ترکی در هندک – Net Gaste شد








روی عکس آلبوم خبر کلیک کنید

مراسم سرود ملی در مدارس ولسوالی های استان ساکاریا هندک تنها با شرکت مدیران و کارمندان مدارس برگزار شد. صبري دوگان ، مدير آموزش ملي ما در منطقه هندك ، در مراسم سرود ملي تركيه شركت كرد و همراه با مراسم پرچم در دبستان ينيژوزيل همراه بود.

دانش آموزان و خانواده های آنها به دعوت معلمان خود در ساعت 10:00 در مراسم سرود ملی از کانال های TRT EBA شرکت کردند. دانش آموزان و خانواده های مقیم مدارس از پنجره ها و بالکن های خانه های خود سرود ملی ترکیه را همراه با مراسم پرچم همراهی می کردند.