بازدید از TÜGVA در محل رئیس SAU Savashan – Net Gaste
روی عکس آلبوم خبر کلیک کنید

پروفسور دکتر فاتح ساواشان ، رئیس UAS ، با ابراز خرسندی از این بازدید ، گفت که آنها با NGO های جوانان کار می کنند.

Enes Eminoglu رئیس TÜGVA گفت اولویت آنها جوانان است و در این دیدار آنها در مورد جوانان و برنامه های کشور تبادل نظر کردند.