دوباره بالابر بنزین – Net Gasteبر روی عکس کلیک کنید تا آن را بزرگ کنید

بیان شد که 7 کورو از افزایش قیمت بنزین در قیمت پمپ ها منعکس می شود ، در حالی که قسمت 4 کوروش با معرفی سیستم تلفن همراه توسط SCT پوشش داده می شود.

در روز سه شنبه ، 5 ژانویه 2021 (دیروز) 11 سنت تخفیف بنزین آمد ، 7 سنت از این قیمت در پمپ ها منعکس شد.