شب خونین در ساکاریا: 1 کشته
این حادثه در محله Nalkay ، محله Ferizli رخ داد. طبق اطلاعات دریافتی ، آدام اوزگور 55 ساله و برادرزاده 18 ساله وی M.O. بحثی بود بین با بالا گرفتن بحث ، وی با ضربات چاقو عموی خود را به شدت زخمی کرد. پس از اطلاع از وضعیت ، تیم های بهداشت و ژاندارمری به محل حادثه اعزام شدند. اوزگور که پس از اولین مداخله به بیمارستان دولتی فرزیلی منتقل شد ، جان خود را از دست داد. مظنون این قتل که عموی خود را با چاقو کشت ، خود را به ژاندارمری رساند و تحقیقات در این زمینه آغاز شد.