هلال احمر ترکیه چای و سوپ به نیروهای امنیتی – Net Gaste – ارائه می دهدروی عکس آلبوم خبر کلیک کنید