Medya از زلزله ساکاریا – Net Gaste زنده خواهد ماند

روی عکس آلبوم خبر کلیک کنید

اعضای رسانه ای که در آموزش زلزله که در کامیون شبیه سازی فاجعه در میدان دموکراسی ساکاریا جمعه ، 8 ژانویه ، ساعت 10:00 برگزار می شود ، شرکت خواهند کرد ، همچنین گفتند که لحظه زلزله به عنوان شبیه سازی ، Mudjat Chetin ، معاون رئیس SGB ؛

“همانطور که می دانید ، ساکاریا یک منطقه زلزله اول است. بنابراین ، ما به عنوان اعضای رسانه ای که در این منطقه کار می کنند ، باید آماده باشیم که گویی هر لحظه زلزله رخ داده است. ما آمادگی خود را برای زلزله در زمان زلزله خواهیم آموخت ما پس از زلزله انجام می دهیم “، وی از همه اصحاب رسانه برای شرکت در این برنامه دعوت کرد.